برنامه های جعلی “عکستو کارتونی کن” و “سرویس های زعفران”

برنامه جعلی “عکستو کارتونی کن” دستورات خود را از لینک http://dl.gameexpert.ir/config23.json دریافت کرده و کاربر را عضو سرویس های زعفران و پرسپولیس می کند. سپس برنامه MomentCam دانلود میشود. سرویس های زعفران و پرسپولیس روزانه ۵۰۰ تومان از حساب کاربر کسر می کنند. برای اطلاع از سرویس های فعال #۱*۸۰۰* را شماره گیری کنید. برنامه …

ادامه مطلب