لیست آدرس درگاه های معتبر بانکی

لیست آدرس درگاه های معتبر بانکی را ذخیره کرده و هنگام انجام پرداخت آنلاین، از تطابق کامل آدرس ها با این لیست مطمئن شوید. لیست را بین دوستان خود منتشر کنید تا قربانی صفحات فیشینگ نشوند.

ادامه مطلب