فیشینگ بانکی در ربات همسرگرام

فیشینگ بانکی در ربات “همسرگرام”: این ربات دارای یک درگاه پرداختی جعلی به آدرس زیر می باشد: http://hamsargram2.tk/TejaratBank/Payment.html فیشینگ صفحات بانکی حمله ای است که در آن مهاجم بجای صفحه اصلی بانک، صفحه ای جعلی به کاربر نشان داده و اطلاعات کارت را سرقت و موجودی آن را خالی میکند. در این نمونه مهاجم لینک …

ادامه مطلب