برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

ورود به حساب تلگرام، از طریق مهندسی اجتماعی (فریب کاربران)

از ارسال “کد ورود به تلگرام” جدا خودداری کنید.

نمونه ای جدید از این روش در فیلم قابل مشاهده است.
منبع:آقای قلیپور

بروزرسانی: ۲ شهریور ۱۳۹۷

به تفاوت های حساب تلگرام اصلی و جعلی دقت کنید:
تیک آبی
شماره تلفن +۴۲۷۷۷
در حساب اصلی بجای “آخرین زمان بازدید”، “اعلان های خدمات” یا Service notifications نوشته شده است.