برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

معیار شما برای انتخاب بین چندین برنامه در فروشگاه برنامه های اندرویدی چیست؟!

برنامه ای است که نظرات مثبت بیشتری برای آن نوشته شده باشد؟!

متاسفانه گروه های تبلیغاتی در ازای دریافت پول، برای برنامه ها در فروشگاه های مختلف، نظر و امتیاز جعلی ثبت میکنند.

این امر باعث کاهش اعتبار و اعتماد به برنامه های ایرانی خواهد شد.