برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

سرویس ارزش افزوده فال حافظ

سرویس ارزش افزوده فال حافظ، هزینه روزانه چهارصد تومان. حتی اگر هرروز فال نگیرید هزینه کسر میشود!!

خوشبختانه ایرانسل فروش این برنامه را متوقف کرده است، اما سرویس در همراه اول فعال است.