برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

درصورتی که تماس از دست رفته ای از شماره های بین المللی دریافت کردید، با آن شماره تماس نگیرید.

با تماس گرفتن با این شماره ها، هزینه زیادی از شما کسر خواهد شد.

توضیحات بیشتر در ویدئوی روابط عمومی وزارت ارتباطات در مورد کلاه برداری از طریق تماس از دست رفته.