برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

بررسی بازدهی تبلیغاتی سرویس های ارزش افزوده

براساس بررسی انجام شده، دزدان ارزش افزوده در ازای تبلیغات میلیونی سرویس های خود در تلگرام، کمتر از ۱% بازدهی داشته اند.

سود حاصل از ۱% قربانی=حداقل روزانه ۱۰میلیون تومان!!