برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

بازگشت بدافزارهای عضو کننده خودکار در سرویس های ارزش افزوده

متاسفانه نه تنها مقابل ساز و کار غیرقانونی سرویس های ارزش افزوده گرفته نشد، بلکه این سرویس ها مجددا به روش عضویت خودکار از طریق بدافزارها روی آورده اند.

در این روش پس از نصب برنامه، لازم است کاربر برای استفاده از برنامه، عضو سرویس هایی که اغلب هیچ ارتباطی با برنامه نصب شده ندارند شود.

نکته مهم اینجاست که این برنامه ها با داشتن مجوز دریافت، خواندن و ارسال پیامک، پیش از آنکه قربانی از هزینه عضویت در این سرویس های ارزش افزوده آگاه شود، او را به صورت خودکار عضو سرویس میکنند و روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان از آنها میدزدند.

عدم نظارت بر سرویس های ارزش افزوده، شرکت های تبلیغاتی و گسترده های تلگرامی (که عامل اصلی انتشار این برنامه ها هستند) باعث به وجود آمدن این اوضاع نابسامان شده است.